Nordlys og gatelys

Jeg har en app på telefonen som varsler meg når det er en sjanse for å se nordlys på mine breddegrader. For to dager siden sammenfalt det med klar himmel og en reell mulighet.

Denne kvelden bestemte jeg meg for å oppsøke byen heller enn mørke steder, og se om det gikk an å fotografere nordlys på et sted med mye lysforurensning også. Jeg reiste inn til Tønsberg, og ruslet opp på Slottsfjellet som ligger midt i byen. Derfra var nordlyset klart synlig mot horisonten bak Jarlsberg hovedgård, på tross av lysene fra den store trafikkmaskina i Kjellekrysset. Dette var moro.

Litt om teknikken:

Jeg tok flere eksponeringer, slik at jeg hadde enkeltbilder der enten nordlyset eller gatelyset var bra eksponert. Blenderen var f/4 og ISO=800, og eksponeringstiden fra 2 til 30 sekunder. Så kombinerte jeg disse i et HDR-program (Photomatix), som ga ovenstående resultat uten mer etterbehandling.