Formica

Høyst sannsynlig en rød skogmaur av den helt vanlige typen. Jeg har imidlertid gått til drastisk anskaffelse av Svenska Nationalnyckeln, som er et fantastisk oppslagsverk med bestemmelsesnøkler. Med den til hjelp er jeg NESTEN helt sikker på at dette er en Formica rufa, vanlig rød skogsmaur. Men ikke helt. Det er noen detaljer med behåringen i nakken som er viktig for å skille mellom den vanlige og to mindre vanlige arter.

Er også ganske fornøyd med noen av de tekniske kvalitetene ved dette bildet. Øvelse gjør mester på stacking også, som alt annet, og der begynner jeg å føle en viss grad av kontroll nå. En annen dimensjon er at dette er et dødt individ som har blitt preparert og oppstilt i en positur og deretter tørket slik at den beholder stillingen. Å holde styr på seks bein og to antenner på et dyr som er én centimeter langt er noe plunder, og her har jeg nok vært mer heldig enn dyktig. Men man trenger litt flaks for å bli inspirert til å fortsette.

Det beste hadde naturligvis vært å fotografere dem levende. Spesielt med mer sjeldne arter. For å få dem til å sitte rolig lenge nok til å gjennomføre en stacking-serie, tror jeg det er nødvendig å kjøle dem ned og holde dem nedkjølt under hele prosessen. Det har jeg dessverre ikke utstyr til ennå, jeg har noen planer om hvordan det kan lages, men inntil videre må nok flere individer bøte med livet for at fotografen skal lære seg dette ordentlig.