Alunfoto - Jostein Øksne

Om...

Alunfoto er et navn forbundet med mitt hjemsted. Jeg vokste opp i kanten av Lillomarka i Oslo, der Alunsjøen ligger. Marka og vannet var naturlige deler av barn- og ungdomsaktivitetene mine. Kombinasjonen av skog og ferskvann er fremdeles mitt favoritthabitat. Det er til slike steder jeg søker for avkobling og ro. Opplevelsestrang og nysgjerrighet trekker meg andre steder. En balanse mellom de to er bra. Det gir styrke til alle de andre dagene.

Hverdagen består av lærerjobb i videregående skole. Og som om det ikke var nok, synes jeg det er moro å arrangere kurs om foto også. Sånn etter behov.

Ellers er jeg medlem i Biofoto og Tønsberg Kameraklubb, og bor sånn omtrent midt i Vestfold.

PESO er forkortelse for Picture Every So Often. Det er en del av "stammekoden" til et internett-felleskap av Pentax-brukere som har kommunisert med hverandre siden nittitallet. Vi viser hverandre bilder av og til, og merker epostene våre med denne forkortelsen. Bildene på denne siden vil være midlertidige, og erstatte hverandre etterhvert.