Om...

Alunfoto er et navn forbundet med mitt hjemsted. Jeg vokste opp i kanten av Lillomarka i Oslo, der Alunsjøen ligger. Marka og vannet var naturlige deler av barn- og ungdomsaktivitetene mine. Kombinasjonen av skog og ferskvann er fremdeles mitt favoritthabitat. Det er til slike steder jeg søker for avkobling og ro. Opplevelsestrang og nysgjerrighet trekker meg andre steder. En balanse mellom de to er bra. Det gir styrke til alle de andre dagene.

Hverdagen består av lærerjobb i videregående skole, og ellers er jeg medlem i Tønsberg Kameraklubb og bor sånn omtrent midt i Vestfold.